Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 24. Умови застосування технічних засобів
        телекомунікацій

   1. Умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є
їх відповідність стандартам і технічним регламентам. Технічні
засоби телекомунікацій повинні мати виданий у  встановленому
законодавством порядку документ про підтвердження відповідності
вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

   2. Підтвердження   відповідності   технічних   засобів
телекомунікацій  здійснюється згідно із Законом України "Про
підтвердження відповідності" (  2406-14  )  акредитованими  в
установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї
діяльності, перелік яких узгоджується з НКРЗ.

   3. ЦОВЗ приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які
можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального
користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік
в офіційному бюлетені НКРЗ.

   4. Застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього
переліку, погоджується операторами, провайдерами телекомунікацій з
ЦОВЗ у порядку, встановленому законодавством.

   5. Критеріями для прийняття рішення про погодження засобів
телекомунікацій, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних
мережах, є:

   1) забезпечення уніфікації і єдності мереж телекомунікацій
загального користування;

   2) забезпечення надійності, безпеки мереж телекомунікацій;

   3) можливість автоматизації оперативно-технічного управління
мережами;

   4) забезпечення відповідності чинним нормативним документам у
сфері телекомунікацій та технічним регламентам з підтвердження
відповідності;

   5) гармонізація  національних нормативно-правових актів з
підтвердження відповідності у сфері телекомунікацій з міжнародними
та європейськими актами;

   6) інші   техніко-економічні   показники,   визначені
законодавством України.

   6. ЦОВЗ протягом 60 календарних днів від дати надходження
заявки оператора, провайдера телекомунікацій приймає рішення щодо
погодження засобу телекомунікацій, який може застосовуватися на
мережах телекомунікацій. У разі прийняття рішення про погодження
засіб телекомунікацій повинен  бути  внесений  до  переліку,
передбаченого частиною третьою цієї статті.

   7. Контроль за дотриманням умов  застосування  технічних
засобів  у телекомунікаційних мережах загального користування
здійснює НКРЗ.

   8. Порядок  використання  лічильників  обліку  тривалості
телекомунікаційних послуг,  що  встановлюються  на  кінцевому
обладнанні,  визначає  ЦОВЗ.  Вирішення  спірних  питань між
операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо
розбіжностей показників тривалості послуг на лічильниках здійснює
НКРЗ.

   9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання.
(  Статтю 24 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]