Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій

   1. Метою стандартизації у сфері телекомунікацій є створення
єдиної  системи  державних  і галузевих стандартів та інших
нормативних  документів,  які   визначають   вимоги   до
телекомунікаційних  мереж,  їх  технічних  засобів та якості
телекомунікаційних послуг, а також гармонізація цих вимог з
вимогами міжнародних нормативних документів.

   2. Вимоги державних і галузевих стандартів, інших нормативних
документів щодо технічних засобів телекомунікацій є обов'язковими
для  всіх  виробників  і  постачальників  технічних засобів,
науково-дослідних, проектних та будівельних організацій, а також
для операторів, провайдерів телекомунікацій. Вимоги до якості
послуг  є  обов'язковими  для  операторів,   провайдерів
телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги на території
України.

   3. Галузеві  стандарти  розробляються  та  затверджуються
відповідно  до  законодавства  України  про стандартизацію з
урахуванням стандартів та рекомендацій міжнародних організацій.


   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]