Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування

   1. Розвиток  та  вдосконалення  телекомунікаційних  мереж
загального  користування  України  здійснюється відповідно до
Концепції розвитку телекомунікацій України  із  застосуванням
новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають
міжнародним стандартам, з урахуванням технологічної цілісності
всіх мереж та засобів телекомунікацій, підвищення ефективності та
сталості функціонування. Головною  метою  Концепції  розвитку
телекомунікацій України є гармонійний та динамічний розвиток
телекомунікаційних мереж на всій території країни, насамперед у
регіонах  з  недостатнім  рівнем  насиченості місцевих мереж
загального користування.

   2. Право власності та право на технічне обслуговування і
експлуатацію телекомунікаційних мереж може належати будь-якій
фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності або юридичній
особі, які є резидентами України, незалежно від форм власності.

   3. Управління  телекомунікаційними  мережами  загального
користування  здійснюється  операторами  телекомунікацій,  які
експлуатують ці мережі, на основі єдиних стандартів, норм та
правил.

   4. Відповідальність   за    забезпечення    сталості
телекомунікаційних мереж загального користування покладається на
операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

   5. При будівництві та обладнанні телекомунікаційних мереж
загального користування повинні враховуватися вимоги щодо сталості
зазначених мереж.

   6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови
для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального
користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг.

   7. Оператори телекомунікацій, незалежно від форм власності, в
першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси
своїх мереж державній системі урядового зв'язку, національній
системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій,
безпеки,  оборони,  внутрішніх  справ  України  у  порядку,
встановленому ЦОВЗ.

   8. На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних
підрозділах  операторів,  провайдерів  телекомунікацій,  де
передається, обробляється або зберігається інформація з обмеженим
доступом, що є власністю держави, встановлюється спеціальний режим
доступу відповідно до законодавства.

   9. Несанкціоноване втручання та/або використання фізичними та
юридичними  особами  телекомунікаційних мереж тягне за собою
відповідальність згідно із законом.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]