Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 29. Оперативно-технічне управління
        телекомунікаційними мережами загального
        користування в період надзвичайного стану

   1. Управління  телекомунікаційними  мережами  загального
користування та відповідальність за забезпечення їх сталості в
період надзвичайного стану покладається на ЦОВЗ.

   2. Для  забезпечення  можливості  оперативно-технічного
управління телекомунікаційними мережами загального користування
всіх операторів телекомунікацій в умовах надзвичайної ситуації,
надзвичайного та воєнного стану створюється Національний центр
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України.

   3. Порядок  створення та діяльності Національного центру
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України
визначає Кабінет Міністрів України.

   4. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного
стану Національний центр оперативно-технічного управління мережами
телекомунікацій  України виконує оперативно-технічне управління
мережами телекомунікацій у межах повноважень,  наданих  йому
Кабінетом Міністрів України.

   5. У    звичайних   умовах   Національний   центр
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України:

   1) взаємодіє   з   центрами   управління   операторів
телекомунікацій, у тому числі іноземних;

   2) здійснює  інші  функції,  делеговані йому операторами
телекомунікацій на договірних засадах.

   6. З метою забезпечення  можливості  виконання  функцій,
покладених на Національний центр оперативно-технічного управління
мережами телекомунікацій  України,  оператори  телекомунікацій
зобов'язані надавати інформацію про власну мережу телекомунікацій,
її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів
України.

   7. Взаємодія  операторів  телекомунікацій  з Національним
центром  оперативно-технічного  управління  телекомунікаційними
мережами України здійснюється на договірних засадах у порядку та
відповідно до умов Типового договору, що затверджуються ЦОВЗ.

   8. Держава здійснює фінансування спеціальних об'єктів зв'язку
за рахунок і в межах, передбачених Державним бюджетом України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]