Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних
        мереж загального користування

   1. Пріоритетні напрями розвитку телекомунікаційних  мереж
загального  користування  визначаються  Концепцією  розвитку
телекомунікацій України. Кабінет Міністрів України, ЦОВЗ, НКРЗ у
межах  своїх  повноважень створюють відповідні умови для її
виконання  шляхом  реалізації  державної  тарифної  політики,
впровадження конкуренції та створення сприятливого інвестиційного
клімату у сфері телекомунікацій.

   2. Інвестування розвитку телекомунікаційних мереж загального
користування  здійснюється  за  власні  кошти  операторів
телекомунікацій, кошти інших юридичних та фізичних осіб, що
залучаються на договірних засадах, а також за рахунок кредитів,
випуску цінних паперів та інших надходжень, не  заборонених
законодавством України.

   3. Інвестування розвитку телекомунікаційних мереж загального
користування може також здійснюватися за кошти державного та
місцевих бюджетів у разі, якщо ці витрати передбачені відповідними
бюджетами. Державне інвестування розвитку телекомунікаційних мереж
загального користування здійснюється в порядку, встановленому
законодавством  України,  на  основі  Концепції  розвитку
телекомунікацій  України,  відповідних  державних  програм та
проектів.  Інвестування  розвитку  телекомунікаційних  мереж
загального  користування  з  місцевих  бюджетів  здійснюється
відповідно до планів розвитку відповідних територій за рішенням
органів місцевого самоврядування.

   4. Суб'єктам  господарювання,  які  здійснюють реалізацію
проектів  розвитку  телекомунікаційних  мереж   загального
користування, можуть надаватися гарантії та пільги, встановлені
законодавством України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]