Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

   1. Споживачі  під  час  замовлення  та/або  отримання
телекомунікаційних послуг мають право на:

   1) державний захист своїх прав;

   2) вільний доступ до телекомунікаційних послуг;

   3) безпеку телекомунікаційних послуг;

   4) вибір оператора, провайдера телекомунікацій;

   5) вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;

   6) безоплатне  отримання  від  оператора,  провайдера
телекомунікацій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості
та порядку надання телекомунікаційних послуг;

   7) своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;

   8) отримання від  оператора,  провайдера  телекомунікацій
наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг;

   9) обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу
споживача до окремих видів послуг на підставі його власної
письмової заяви;

   10) повернення  від оператора, провайдера телекомунікацій
невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених
телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених
правилами надання і отримання цих послуг;

   11) відмову від  телекомунікаційних  послуг  у  порядку,
встановленому договором про надання телекомунікаційних послуг;

   12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання
чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій
обов'язків,  передбачених  договором  із  споживачем  чи
законодавством;

   13) оскарження неправомірних дій операторів,  провайдерів
телекомунікацій  шляхом  звернення  до суду та уповноважених
державних органів;

   14) відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони
не замовляли;

   15) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови
від замовленої телекомунікаційної послуги;

   16)  безоплатне  отримання  від  оператора,  провайдера
телекомунікацій рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За
особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості
обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за
надані  послуги  повинна  бути  розшифрована  тільки за той
розрахунковий  період,  до якого споживач має претензії, із
зазначенням  номера  абонента, якого викликав споживач, виду
послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу
наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку.
Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно),
розшифровці не підлягають; ( Пункт 16 частини першої статті 32 в
редакції Закону N 3375-IV ( 3375-15 ) від 19.01.2006 )

   17) інші права, визначені законодавством України та договором
про надання телекомунікаційних послуг.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]