Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг

   1. Споживачі   телекомунікаційних   послуг  зобов'язані
дотримуватися Правил надання та отримання  телекомунікаційних
послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема:

   1) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про
підтвердження відповідності;

   2) не допускати використання кінцевого обладнання споживача
для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам
національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

   3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки
експлуатації  мереж  телекомунікацій, підтримки цілісності та
взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки
мереж    телекомунікацій,   електромагнітної   сумісності
радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання
послуг іншим споживачам;

   4) не допускати використання на комерційній основі кінцевого
обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних
послуг третім особам;

   5) виконувати умови договору про надання телекомунікаційних
послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати
отримані ними телекомунікаційні послуги;

   6) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

   2. У  разі  використання  абонентами  лічильників обліку
тривалості телекомунікаційних послуг,  що  встановлюються  на
кінцевому обладнанні для перевірки правильності нарахування плати
за отримані послуги, абоненти зобов'язані:

   1) використовувати лічильники,  що  мають  документ  про
підтвердження відповідності згідно із законодавством України;

   2) періодично здійснювати метрологічну повірку лічильників як
засобів  вимірювальної  техніки  в  порядку,  визначеному
законодавством України.

   3. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати
інші обов'язки відповідно до цього Закону та  законодавства
України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]