Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 34. Захист інформації про споживача

   1. Оператори,   провайдери   телекомунікацій   повинні
забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей
щодо  споживача,  отриманих  при укладенні договору, наданих
телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх
тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

   2. Призначені для оприлюднення телефонні довідники, у тому
числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових
служб, можуть містити інформацію про прізвище, ім'я, по батькові,
найменування, адресу та номер телефону абонента в разі, якщо в
договорі про надання телекомунікаційних послуг міститься згода
споживача  на  опублікування  такої  інформації.  Під  час
автоматизованої  обробки  інформації  про  абонентів оператор
телекомунікацій забезпечує її захист відповідно  до  закону.
Споживач має право на безоплатне вилучення відомостей про нього
повністю  або  частково  з  електронних  версій  баз  даних
інформаційно-довідкових служб.

   3. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги,
що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених
законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися
лише за наявності письмової згоди споживача.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]