Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій

   1. Оператори телекомунікацій мають право на:

   1) здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно
до законодавства;

   2) отримання ліцензій відповідно до цього Закону;

   3) отримання номерного ресурсу;

   4) планування та розвиток власних мереж;

   5) установлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що ними
надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою
відповідно до цього Закону;

   6) присвоєння  телефонних  номерів  споживачам  у  межах
виділеного оператору номерного ресурсу;

   7) з'єднання телекомунікаційних мереж, що знаходяться в його
власності або користуванні, з телекомунікаційними мережами, що
знаходяться  у  власності або користуванні інших операторів,
відповідно до цього Закону;

   8) скорочення   переліку   або   припинення   надання
телекомунікаційних  послуг  споживачам, які порушують правила
надання і отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення
кінцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в
установленому законодавством порядку документа про підтвердження
відповідності  вимогам  нормативних  документів  у  сфері
телекомунікацій, у порядку, визначеному цими правилами;

   9) відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання,
якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій
або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;

   10) зупинення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно
до цього Закону і в порядку, встановленому ЦОВЗ та узгодженому з
НКРЗ;

   11) установлення   телекомунікаційного   обладнання   в
приміщеннях, що належать їм на правах найму, з дозволу власника
приміщення;

   12) інші права, передбачені  законодавством  України  та
договорами про надання телекомунікаційних послуг.

   2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства
оборони  України,  Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації  України,  Міністерства  внутрішніх справ України,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного
кордону, з'єднувальних ліній служб екстреного виклику здійснюється
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. { Частина
друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 }

   3. Провайдер   телекомунікацій   користується  правами,
передбаченими частиною першою цієї статті, за винятком прав,
передбачених пунктами 2, 3, 6, 7 частини першої цієї статті, а
також має право на підключення засобів  телекомунікацій  до
телекомунікаційних мереж загального користування відповідно до
законодавства.

   4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій
-  резидентом України та копії ліцензії цього оператора на
відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом.
( Статтю 38 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]