Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій

   1. Персоналом оператора, провайдера телекомунікацій є всі
працівники, які перебувають з ним у трудових відносинах.

   2. Персонал оператора,  провайдера  телекомунікацій  несе
відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо
збереження таємниці телефонних розмов, телеграфної чи  іншої
кореспонденції,  що  передаються  засобами зв'язку або через
комп'ютер, а також інформації  з  обмеженим  доступом  щодо
організації та функціонування телекомунікаційних мереж в інтересах
національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

   3. Персоналу  оператора,   провайдера   телекомунікацій
забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до
припинення функціонування мереж  телекомунікацій  чи  надання
телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення
національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод людини.

   4. Операторами, провайдерами  телекомунікацій  створюються
робочі місця для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 відсотків
загальної чисельності працівників без урахування зайнятих  у
важких, шкідливих умовах та роботах з підвищеною небезпекою.

   5. Керівники  підприємств  -  операторів,  провайдерів
телекомунікацій та їх філій можуть прийматися на роботу за
контрактом.

              Глава VIII

     РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]