Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

   1. Суб'єкти  господарювання,  які  бажають  здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за
місяць до її початку подати повідомлення до НКРЗ, зразок якого
затверджує НКРЗ. У тижневий термін після отримання повідомлення
НКРЗ зобов'язана внести суб'єкта господарювання до реєстру та
надіслати йому відповідне повідомлення.

   2. Окремі  види  діяльності  у  сфері  телекомунікацій
здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензій.

   3. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері
телекомунікацій:

   1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку:

   місцевого;

   міжміського;

   міжнародного;

   1-1)  надання  послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку:

   місцевого;

   міжміського;

   міжнародного;
( Частину третю статті 42 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   2) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з
правом   технічного   обслуговування   та   експлуатації
телекомунікаційних  мереж  і  надання в користування каналів
електрозв'язку;

   3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж; ( Пункт 3 частини третьої
статті 42 в редакції Закону N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )

   4) надання в користування каналів електрозв'язку:

   місцевих;

   міжміських;

   міжнародних.
( Частину третю статті 42 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]