Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії

   1.  Суб'єкт  господарювання, який має намір здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто,
через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з
описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії
за встановленим нею зразком. ( Частина перша статті 45 в редакції
Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   2. До заяви про видачу ліцензії заявник додає:

   1) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

   2) копії  установчих  документів  (для  юридичних осіб),
засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

   3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують  право  власності  суб'єкта  господарювання або
користування ним виробничими приміщеннями;

   4) плани утворення та використання телекомунікаційної мережі
за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності;

   5) документи,  що  підтверджують фінансові можливості та
кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності.

   3. НКРЗ забороняється вимагати від суб'єктів господарювання
інші документи, не передбачені цим Законом.

   4. У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які здійснюватимуть господарську  діяльність  на
підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та
місцезнаходження.

   5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається
заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом
відповідальної особи НКРЗ. ( Частина п'ята статті 45 в редакції
Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви
формуються в окрему справу.

   7. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

   1) заява подана (підписана) особою, яка не має на  це
повноважень;

   2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

   8. У разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних
підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.

   9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про видачу ліцензії.

   10. НКРЗ публікує інформацію щодо процедур видачі ліцензій у
своєму офіційному бюлетені.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]