Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

   1. НКРЗ приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в
її видачі у строк, що не перевищує 30 робочих днів від дати
реєстрації заяви про видачу ліцензії.

   2. Копія рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі
ліцензії  надсилається  (видається) заявникові протягом трьох
робочих днів від дати його прийняття.

   3. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються
підстави відмови.

   4. Одночасно  з рішенням про видачу ліцензії заявникові
надсилається повідомлення про розмір плати за видачу ліцензії,
порядок її оплати та отримання.

   5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:

   1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;

   2) невідповідність заявника та поданих документів ліцензійним
умовам, установленим для певного виду господарської діяльності у
сфері телекомунікацій;

   3) неможливість видачі ліцензії внаслідок раніше прийнятого
рішення щодо обмеження їх чисельності та розподілу на конкурсних
засадах.

   6. У разі відмови у видачі ліцензії суб'єкт господарювання
може подати до НКРЗ нову заяву про видачу ліцензії після усунення
обставин, що стали підставою для відмови у її видачі.

   7. Рішення НКРЗ про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржено у судовому порядку.

   8.  У  разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує
використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного)
термін прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі
необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін
надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом
радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними
міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері
телекомунікацій,  який  передбачає користування радіочастотним
ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на
користування  радіочастотним  ресурсом  України. ( Статтю 46
доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1876-IV ( 1876-15 )
від 24.06.2004 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]