Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення
        конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках

   1. НКРЗ  може  прийняти рішення про обмеження кількості
ліцензій на види діяльності у сфері надання телекомунікаційних
послуг у разі необхідності забезпечення ефективного використання
телекомунікаційних мереж в інтересах споживачів та використання
обмежених ресурсів. Це рішення повинно бути опубліковане із
зазначенням підстав його прийняття.

   2. У разі прийняття рішення про обмеження кількості ліцензій
ліцензії видаються на конкурсних засадах. Конкурс на одержання
ліцензій повинен проводитися на відкритих, недискримінаційних та
прозорих засадах і передбачати однакові конкурсні умови та вимоги
для всіх учасників конкурсу.

   3. Видача ліцензій у разі проведення конкурсу здійснюється в
термін, що не перевищує чотирьох місяців із дня його оголошення.

   4. Порядок  проведення  конкурсів  на отримання ліцензій
встановлюється НКРЗ з дотриманням таких умов:

   1) оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій
надається не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення
конкурсу і підлягає обов'язковій публікації в офіційному бюлетені
НКРЗ;

   2) для участі в конкурсі на отримання ліцензії суб'єкти
господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня його
проведення подають до органу ліцензування повідомлення про намір
взяти участь у конкурсі, а також документи, передбачені порядком
проведення конкурсу;

   3) рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом
НКРЗ не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати проведення
конкурсу;

   4) рішення про результати конкурсу публікується в офіційному
бюлетені НКРЗ.

   5. Повідомлення про прийняття  рішення  за  результатами
конкурсу про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії
надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох
робочих днів від дати його оформлення.

   6. Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено в
судовому порядку.

   7. У разі анулювання ліцензії, виданої за  результатами
конкурсу, НКРЗ не пізніше ніж через десять робочих днів від дати
прийняття рішення про її анулювання зобов'язана оголосити конкурс
на отримання ліцензії, яка була анульована.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]