Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 48. Видача ліцензії та її копій

   1. НКРЗ повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за три
робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії.

   2. НКРЗ робить відмітку про дату прийняття документів, що
підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на
копії опису, який було видано заявнику при прийомі заяви про
видачу ліцензії.

   3. Якщо заявник протягом 30 календарних днів  від  дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі
ліцензії не надав документа, що підтверджує внесення плати за її
видачу,  або не звернувся до НКРЗ для отримання оформленої
ліцензії, НКРЗ скасовує рішення про видачу ліцензії або приймає
рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

   4. Ліцензії видаються на бланках, зразки яких затверджуються
НКРЗ, і є захищеними документами суворої звітності.

   5. Строк дії ліцензії встановлює НКРЗ у ліцензії, але не може
бути меншим ніж п'ять років.

   6. У ліцензії зазначається територія, на якій здійснюється
діяльність у сфері телекомунікацій на підставі цієї ліцензії.

   7. Ліцензія підписується керівником НКРЗ або його заступником
та засвідчується печаткою цього органу.

   8. Для  кожної  філії,  іншого відокремленого підрозділу
суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії, НКРЗ
видає йому засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі
обліку заяв та виданих ліцензій. Копія ліцензії видається також
провайдеру   телекомунікацій,   який   надає   відповідні
телекомунікаційні послуги на підставі договору з таким суб'єктом
господарювання. Засвідчена НКРЗ копія ліцензії є документом, що
підтверджує право філії, іншого відокремленого підрозділу на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на підставі даної
ліцензії.

   9. У разі створення суб'єктом господарювання нової філії,
іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору з
провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність у
сфері телекомунікацій за отриманими суб'єктом  господарювання
ліцензіями, цей суб'єкт повинен подати до НКРЗ заяву встановленого
зразка про видачу копій відповідних ліцензій, а також документи,
які підтверджують створення нової філії, іншого відокремленого
підрозділу.

   10. У разі ліквідації провайдера телекомунікацій, філії,
іншого  відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що
здійснювали  господарську  діяльність  згідно  з  ліцензіями,
отриманими суб'єктом господарювання, або в разі припинення ними
діяльності у сфері телекомунікацій цей суб'єкт  зобов'язаний
протягом семи робочих днів з дати ліквідації або припинення
провайдером  телекомунікацій,  філією,  іншим  відокремленим
підрозділом діяльності у сфері телекомунікацій письмово повідомити
НКРЗ та повернути відповідну копію ліцензії. НКРЗ повинна внести
відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня від дати надходження такого повідомлення.

   11. Інформація про видачу ліцензії та  особливі  умови,
зазначені в ліцензії, публікуються в офіційному бюлетені НКРЗ.

   12. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її
копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]