Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій

   1. Основними принципами діяльності у сфері телекомунікацій є:

   1) доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних
послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в
політичному, економічному та громадському житті;

   2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомунікаційних мереж
для забезпечення можливості зв'язку між споживачами всіх мереж;

   3) забезпечення  сталості  телекомунікаційних  мереж  і
управління цими  мережами  з  урахуванням  їх  технологічних
особливостей на основі єдиних стандартів, норм та правил;

   4) державна  підтримка  розвитку вітчизняного виробництва
технічних засобів телекомунікацій;

   5) заохочення   конкуренції  в  інтересах  споживачів
телекомунікаційних послуг;

   6) збільшення обсягів телекомунікаційних послуг, їх переліку
та утворення нових робочих місць;

   7) впровадження світових досягнень у сфері телекомунікацій,
залучення, використання вітчизняних та іноземних матеріальних і
фінансових ресурсів, новітніх технологій, управлінського досвіду;

   8) сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері
телекомунікацій та розвитку глобальної телекомунікаційної мережі;

   9) забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок
отримання та якість телекомунікаційних послуг;

   10) ефективність,  прозорість  регулювання  у   сфері
телекомунікацій;

   11) створення  сприятливих  умов  діяльності  у  сфері
телекомунікацій з урахуванням особливостей технологій та ринку
телекомунікацій.

   2. Надання телекомунікаційних послуг на території України є
виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території
України, які зареєстровані відповідно до законодавства України,
та/або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з
постійним місцем проживання на території України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]