Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії

   1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати
зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після
закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири
місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із
заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному
частиною першою статті 45.
( Частина перша статті 49 в редакції Закону N 3380-IV ( 3380-15 )
від 19.01.2006 )

   2. НКРЗ не має права відмовити в продовженні строку дії
ліцензії, якщо оператором, провайдером телекомунікацій виконуються
всі ліцензійні умови та особливі умови, зазначені в ліцензії, або
ці умови не виконані з поважних причин, які не залежали від
оператора, провайдера телекомунікацій.

   3. Рішення про продовження строку дії ліцензії або про
відмову в продовженні строку її дії із зазначенням підстав відмови
повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих
днів від моменту реєстрації заяви.

   4. Рішення НКРЗ про  продовження  строку  дії  ліцензії
оформляється на бланку ліцензії.

   5. При продовженні строку дії ліцензії НКРЗ може внести зміни
до особливих умов зазначеної ліцензії.

   6. Продовження строку дії ліцензії, яка була отримана за
конкурсом, здійснюється без проведення конкурсу.

   7. Якщо оператор, провайдер телекомунікацій оскаржує рішення
НКРЗ про відмову в продовженні строку дії ліцензії в судовому
порядку до закінчення строку дії ліцензії, дія цього рішення
призупиняється до завершення судового розгляду.

   8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується
тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до
цього Закону. ( Статтю 49 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]