Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 50. Переоформлення ліцензії

   1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

   1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по
батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

   2) зміна  місцезнаходження  юридичної  особи  або  місця
проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

   3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання
шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття,
приєднання. У цьому випадку  ліцензії,  отримані  оператором
телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

   2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів
подати  до  НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з
ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або  їх  нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують
зазначені зміни. Заява про переоформлення ліцензії подається в
порядку, визначеному частиною першою статті 45.
( Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )

   3. НКРЗ протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви
про переоформлення ліцензії зобов'язана при наданні документів, що
підтверджують оплату переоформлення, видати переоформлену  на
новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про
переоформлення ліцензії, або відмовити в переоформленні ліцензії у
разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірних даних
у поданих документах.

   4. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією НКРЗ
видає суб'єкту господарювання засвідчені копії такої ліцензії для
філій, інших відокремлених підрозділів, що здійснюють діяльність у
сфері телекомунікацій.

   5. У разі переоформлення ліцензії НКРЗ приймає рішення про
визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня.

   6. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

   7. Суб'єкт господарювання, який подав до НКРЗ заяву про
переоформлення ліцензії та відповідні документи, може здійснювати
свою діяльність на підставі довідки НКРЗ про прийняття цієї заяви
до моменту видачі переоформленої на новому бланку ліцензії або
прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії.

   8. Непереоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]