Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 54. Контроль за додержанням ліцензійних умов

   1. Контроль  за  додержанням  операторами,  провайдерами
телекомунікацій ліцензійних умов та особливих умов, визначених у
ліцензії,  здійснюється  НКРЗ  шляхом  проведення планових і
позапланових перевірок.

   2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на
рік.

   3. Позапланові  перевірки  здійснюються лише на підставі
надходження до НКРЗ у письмовій формі заяви (повідомлення) про
порушення операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних
умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення
порушень ліцензійних умов.

   4. За  результатами  перевірки  складається  акт у двох
примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта,
який перевірявся, другий - зберігається в НКРЗ.

   5. За наявності порушень ліцензійних умов НКРЗ не пізніше 20
робочих днів від дати складення акта перевірки видає розпорядження
про усунення порушень або приймає рішення про анулювання ліцензії.

   6. Оператор,  провайдер  телекомунікацій,  який  одержав
розпорядження про усунення ним  порушень  ліцензійних  умов,
зобов'язаний у встановлений у розпорядженні строк подати НКРЗ
інформацію про усунення порушень.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]