Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 55. Анулювання ліцензії

   1. Підставами для анулювання ліцензії є:

   1) заява суб'єкта господарювання про анулювання ліцензії;

   2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

   3) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської
діяльності;

   4) акт   про   невиконання   оператором,  провайдером
телекомунікацій розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов;

   5) акт  про  повторну  відмову  оператора,  провайдера
телекомунікацій у допуску представників НКРЗ для  проведення
перевірки, а також про чинення інших перешкод, які не дають
здійснювати перевірку в повному обсязі;

   6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

   7) рішення про скасування державної реєстрації оператора,
провайдера телекомунікацій;

   8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

   2. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання  ліцензії,  акта  про
встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній
особі для  здійснення  господарської  діяльності,  акта  про
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,
акта про повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій у
допуску представників НКРЗ для проведення перевірки, а також про
вчинення інших перешкод, які не дають здійснювати перевірку в
повному обсязі, здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням
оператора, провайдера телекомунікацій або його представників.

   3. НКРЗ має прийняти рішення про анулювання ліцензії протягом
20 робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання
ліцензії. Дане рішення вручається або надсилається рекомендованим
листом оператору телекомунікацій із зазначенням підстав анулювання
не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Рішення про
анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

   4. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії, крім
випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті,
рішення про анулювання ліцензії підлягає виконанню через три
місяці після набрання ним чинності.

   5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів із дня його прийняття. Якщо оператор, провайдер
телекомунікацій протягом цього часу оскаржує дане рішення в
судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення
судового розгляду.

   6. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання ним чинності.

   7. Рішення про анулювання чи визнання недійсною ліцензії
публікується  НКРЗ у десятиденний термін після набрання ним
чинності.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]