Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних
        мереж

   1. При взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж повинні бути
дотримані такі принципи:

   1) технічні,  організаційні   та   економічні   умови
взаємоз'єднання   телекомунікаційних   мереж   операторів
телекомунікацій, а також розрахункові такси за доступ до цих мереж
повинні бути предметом договору між операторами телекомунікацій,
що взаємопідключаються;

   2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій визначаються
на основі собівартості та з урахуванням прибутковості тих послуг,
що надаються операторами телекомунікацій;

   3) технічні,  організаційні   та   комерційні   умови
взаємопідключення  з операторами телекомунікацій, що займають
монопольне (домінуюче) становище  на  ринку  телекомунікацій,
регулюються НКРЗ;

   4) розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій, установлюються НКРЗ;

   5) НКРЗ,  за  зверненням  будь-якої  із сторін, повинна
втручатись у відносини операторів телекомунікацій при укладанні
договорів про взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж. З метою
забезпечення  ефективної  конкуренції  та  умов,  які  є
недискримінаційними, чесними та прийнятними для обох сторін і
корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення
приймає відповідне рішення;

   6) рішення НКРЗ стосовно питань, що виникають між операторами
телекомунікацій при укладенні договору про взаємоз'єднання їх
телекомунікаційних мереж, є обов'язковим для виконання операторами
телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]