Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання
        договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних
        мереж

   1. Укладення договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних
мереж здійснюється операторами,  провайдерами  телекомунікацій
відповідно до обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання,
які встановлює НКРЗ.

   2. Оператор телекомунікацій, який має намір щодо укладення
договору про взаємоз'єднання або щодо зміни чи розірвання такого
договору,  зобов'язаний  письмово  подати  свої  пропозиції
відповідному оператору.

   3. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію
від іншого оператора, повинен відповісти на неї протягом 20
календарних днів із дня її одержання.

   4. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію
щодо  підключення,  має  право  обґрунтовано  відмовити  у
взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора.

   5. Оператор телекомунікацій, що займає монопольне (домінуюче)
становище, не  має  права  відмовити  у  взаємоз'єднанні  з
телекомунікаційною  мережею  іншого  оператора в точках, які
зазначені в каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо
взаємоз'єднання  з  їхніми телекомунікаційними мережами, крім
випадків, коли телекомунікаційна мережа, що приєднається, не
відповідає цьому Закону.

   6. Сторони договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних
мереж, які укладають договори, змінюють їх умови або припиняють
дію, повинні повідомити про це НКРЗ протягом 30 календарних днів
від дня підписання відповідних документів.

   7. НКРЗ щоквартально публікує у своєму офіційному бюлетені
перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]