Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання
        телекомунікаційних мереж

   1. Якщо оператори телекомунікацій не досягли згоди щодо
укладення,  зміни  чи  розірвання  договору,  що  регулює
взаємоз'єднання  телекомунікаційних  мереж,  а  також у разі
неодержання відповіді в установлений строк, зацікавлена сторона
має право передати спір на вирішення до НКРЗ.

   2. Для вирішення спору оператор, який вважає свої права
порушеними, надсилає до НКРЗ звернення, до якого додається проект
договору про взаємоз'єднання мереж телекомунікацій, пропозиції
стосовно умов взаємоз'єднання, з яких  сторони  не  досягли
домовленості,  а  також  завірені  копії всіх документів та
матеріалів, необхідних для розгляду спору.

   3. НКРЗ за участю представників зацікавлених сторін, фахівців
у сфері телекомунікацій та експертів розглядає надані матеріали,
заслуховує сторони та приймає відповідне рішення. Рішення НКРЗ є
обов'язковим   для  виконання  учасниками  взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж.

   4. Порядок  розгляду  звернень,  дослідження  матеріалів,
винесення рішення щодо спору між сторонами встановлює НКРЗ.

   5. У разі прийняття НКРЗ рішення, яке не задовольняє одну із
сторін, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

               Глава X

          ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]