Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних
        послуг

   1. Телекомунікаційні  послуги  надаються  відповідно  до
законодавства.

   2. Умови надання телекомунікаційних послуг:

   1) укладення  договору  між  оператором,  провайдером
телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно
до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних
послуг, установлених НКРЗ;

   2) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

   3. Телекомунікаційні  послуги  споживачам,  які  мають
установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються
операторами,  провайдерами  телекомунікацій  відповідно  до
законодавства України.

   4.  Держава  гарантує універсальне обслуговування, тобто
забезпечення   універсального   доступу   споживачів   до
телекомунікаційних  мереж  загального користування та надання
загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості за
регульованими державою тарифами. { Статтю 63 доповнено частиною
четвертою згідно із Законом N 378-V ( 378-16 ) від 28.11.2006 }

   5. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам:

   1) забезпечення за вимогою споживача з'єднання його кінцевого
обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування
за регульованими державою тарифами;

   2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких
підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати
підтримання голосової телефонії (здійснення й одержання зонових,
міжміських, міжнародних дзвінків), факсимільний зв'язок, передачу
даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі
Інтернет;

   3) при  забезпеченні  універсального  доступу  вартість
підключення до телекомунікаційної мережі загального користування
не залежить від технології доступу або способу підключення.
{ Статтю 63 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 378-V
( 378-16 ) від 28.11.2006 }

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]