Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування
        загальнодоступних телекомунікаційних послуг

   1. Основною  метою розвитку та надання загальнодоступних
телекомунікаційних послуг є надання громадянам  України,  за
регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні
потреби в телекомунікаційних послугах, визначених цим Законом,
повноцінно  брати  участь  у  політичному,  економічному  та
громадському житті суспільства.

   2. Розвиток загальнодоступних послуг здійснюється відповідно
до Концепції розвитку телекомунікацій України. Концепція повинна
передбачати передусім порядок та строки забезпечення доступу до
загальнодоступних  послуг  для споживачів сільських, гірських
районів, а також для таких вразливих груп  споживачів,  як
малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та інваліди, а також кінцеві
терміни досягнення можливості загального доступу всього населення
України  до  загальнодоступних  послуг,  обсяги  будівництва
телекомунікаційних мереж та необхідні  капіталовкладення  для
досягнення даної цілі.

   3. У   місцях   з  недостатнім  рівнем  насиченості
телекомунікаційних мереж  загального  користування  технічними
засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунікаційних
послуг задовольняються в такій послідовності:

   1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України та
військові установи України; ( Пункт 1 частини третьої статті 64 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від
15.12.2005 )

   2) медичні заклади, пожежні частини, організації, що надають
інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені,
урагани тощо), державні дошкільні виховні та навчальні заклади,
державні заклади науки і культури;

   3) дипломатичні представництва  та  консульські  установи
іноземних держав;

   4) громадяни, які відповідно до законодавства України мають
право на отримання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах;

   5) підприємства, установи та організації, громадяни.

   4. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво
мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання
цих осіб, у розмірі не менше вартості відповідної кількості
абонентських номерів, мають право на позачергове отримання послуг
оператора цієї мережі без додержання зазначеного вище порядку.

   5. У разі недостатнього задоволення попиту споживачів на
загальнодоступні телекомунікаційні послуги в окремих регіонах
України НКРЗ має право прийняти рішення щодо покладання на
операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче)
становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється
на всю територію України, а також на операторів фіксованого
проводового зв'язку, які здійснюють або мають намір здійснювати
діяльність у цих регіонах, обов'язків щодо розвитку та надання
загальнодоступних  телекомунікаційних  послуг  споживачам  із
застосуванням  механізму  компенсації  збитків,  установленого
Кабінетом Міністрів України.
( Частина п'ята статті 64 набирає чинності з 01.01.2005 року )


   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]