Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу
        України

   1. Номерний ресурс є технічно обмеженим ресурсом.

   2. Розробку та реалізацію технічної політики у формуванні
номерного ресурсу здійснює ЦОВЗ.

   3. Розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та
скасування дозволів, нагляд за його використанням здійснює НКРЗ.

   4. Основними  засадами формування та розподілу номерного
ресурсу є:

   1) відкритість,  недискримінаційність  та  об'єктивність,
рівність прав на доступ до номерного ресурсу для усіх операторів
телекомунікацій;

   2) користування номерним ресурсом на дозвільній та платній
основі;

   3) створення резервної ємності номерів;

   4) забезпечення раціонального використання номерного ресурсу;

   5) приведення  Національного  плану  нумерації України у
відповідність із міжнародними вимогами.

   5. В інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності
номерного  ресурсу  та  приведення  його у відповідність із
міжнародними вимогами ЦОВЗ приймає рішення про зміну структури
номерного ресурсу та простору нумерації.

   6. Рішення ЦОВЗ про зміну структури номерного ресурсу та
простору нумерації доводиться до НКРЗ та публікується в її
офіційному бюлетені.

   7. НКРЗ  зобов'язана  повідомити  операторів, провайдерів
телекомунікацій про зміни структури  та  простору  нумерації
присвоєного номерного ресурсу не менше ніж за шість місяців до
введення в дію зазначених змін.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]