Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу

   1. Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій на
термін  дії відповідної ліцензії для використання без права
передачі іншим особам, крім  випадків  вторинного  розподілу
відповідно до законодавства, на підставі дозволу, що надається
НКРЗ.

   2. Заява оператора телекомунікацій щодо виділення номерного
ресурсу  розглядається  НКРЗ  протягом  місяця з моменту її
реєстрації. Рішення НКРЗ щодо виділення або відмови у виділенні
номерного  ресурсу  приймається  з  урахуванням  ефективності
використання раніше виділеного номерного ресурсу і протягом трьох
робочих днів доводиться до операторів телекомунікацій. У рішенні
про відмову зазначаються відповідні підстави.

   3. Дозвіл на використання  номерного  ресурсу  видається
оператору  телекомунікацій  після  надання  документів,  що
підтверджують оплату, протягом трьох днів.

   4. НКРЗ має право прийняти рішення щодо вилучення (повністю
або частково) в оператора телекомунікацій номерного ресурсу у
разі:

   1) якщо номерний ресурс або його частина не задіяні в
терміни, встановлені в дозволі;

   2) якщо номерний ресурс використовується не за призначенням,
у тому числі у разі незаконної передачі його іншим особам;

   3) якщо відповідна ліцензія анульована, визнана недійсною або
закінчився термін її дії, або за заявою оператора телекомунікацій.

   5. Розгляд  питань  про  вилучення  номерного  ресурсу
здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням  оператора
телекомунікацій або його представників.

   6. Рішення про вилучення номерного ресурсу публікується НКРЗ
у десятиденний термін від дня набрання ним чинності.

   7. Дозвіл на  використання  номерного  ресурсу  підлягає
скасуванню, а присвоєний номерний ресурс - поверненню за рішенням
НКРЗ, прийнятим відповідно до законодавства.

   8. Оператори телекомунікацій  зобов'язані  надавати  НКРЗ
інформацію про стан використання номерного ресурсу у визначеному
законодавством порядку.
( Частина восьма статті 70 набирає чинності з 01.01.2005 року )

   9. НКРЗ визначає порядок розподілу і використання номерного
ресурсу та публікує його в офіційному бюлетені НКРЗ.

   10. З  метою виконання міжнародних зобов'язань, а також
забезпечення достатньої доступності номерного ресурсу ЦОВЗ може
змінювати структуру, простір нумерації, а НКРЗ - відповідно
присвоєння  номерів  з  попередженням  про  це  операторів
телекомунікацій не менше ніж за півроку до внесення змін.

   11. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і
порядку,  встановлених  Кабінетом  Міністрів  України,  та
зараховується до Державного бюджету України.
( Дія частини одинадцятої статті 70 зупинялась на 2005 рік ( до
31.03.2005 ) в частині зарахування плати за видачу номерного
ресурсу до спеціального фонду Державного бюджету України згідно із
Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004; в редакції Закону N
2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]