Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного
        співробітництва

   1. Метою міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій
є інтеграція телекомунікацій України у глобальні телекомунікації з
урахуванням політичних та економічних інтересів України.

   2. Міжнародне  співробітництво  у  сфері  телекомунікацій
здійснюється шляхом:

   1) укладання міжнародних договорів;

   2) участі в роботі міжнародних організацій;

   3) участі в реалізації міжнародних проектів, пов'язаних із
створенням глобальної і регіональних телекомунікаційних мереж, з
урахуванням інтересів національної безпеки України;

   4) гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними
стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються
вимог до технічних засобів і телекомунікаційних мереж, взаємодії
операторів  телекомунікацій,  використання обмежених ресурсів,
якості і видів телекомунікаційних послуг;

   5) взаємодії операторів телекомунікацій України з операторами
телекомунікацій інших держав.

   3. Виконання функцій України як держави - члена Міжнародного
союзу електрозв'язку, відповідальність за виконання зобов'язань
України за Статутом Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_099 )
та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_100 ) і
зобов'язань за адміністративними регламентами, а також взаємодія
і співробітництво з органами, які виконують функції адміністрацій
зв'язку іноземних держав, покладаються на Адміністрацію зв'язку і
радіочастот України, яка в установленому порядку також представляє
інтереси України в інших всесвітніх, європейських та регіональних
організаціях телекомунікацій та у Світовій організації торгівлі з
питань, що стосуються телекомунікацій.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]