Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства
        про телекомунікації

   1. Особи,  винні  у  порушенні  законодавства   про
телекомунікації,  притягуються до цивільної, адміністративної,
кримінальної відповідальності відповідно до закону.

   2. Прибуток,   отриманий   оператором,   провайдером
телекомунікацій внаслідок діяльності без повідомлення НКРЗ та/або
ліцензії, порушення встановлених НКРЗ тарифів, вилучається в
судовому порядку і спрямовується до Державного бюджету України.

              Глава XIV

            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   Статті 17, 20 набирають чинності в 2004 році.

   Частина третя статті 53, частина п'ята статті 64, частина
восьма статті 70 набирають чинності з 1 січня 2005 року.

   2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до 1
січня 2005 року. ( Пункт 2 глави XIV в редакції Законів N 1876-IV
( 1876-15 ) від 24.06.2004, N 2119-IV ( 2119-15 ) від 21.10.2004 )

   3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із
цим  Законом  чинні нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

   4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня
набрання чинності цим Законом:

   1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають
із цього Закону;

   2) розробити  та  затвердити  нормативно-правові  акти,
передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;

   3) забезпечити  приведення  міністерствами  та  іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

   5. Суб'єкти господарювання у сфері телекомунікацій повинні в
місячний термін від дня створення НКРЗ направити повідомлення
згідно із статтею 42 цього Закону.

   6. Ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
та дозволи на використання номерного ресурсу, які були видані до
набрання  чинності цим Законом, зберігають чинність протягом
визначеного в них терміну.

   7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

   1) у Кодексі України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

   а) статті 148-1, 148-2, 148-4, 243 викласти в такій редакції:

   " [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]