Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про телекомунікації


вiд 18.11.2003 № 1280-IV

 Стаття 10. Землі телекомунікацій

   1. До земель телекомунікацій як складової частини земель
зв'язку належать земельні ділянки, що надаються в установленому
порядку у власність або передаються їх власниками в постійне або
тимчасове користування, у тому числі в оренду, фізичним особам -
суб'єктам підприємницької діяльності та юридичним особам для
розташування  лінійних, станційних споруд, антен, веж, інших
технічних засобів телекомунікацій.

   2. Уздовж повітряних, кабельних ліній електрозв'язку  та
навколо  випромінюючих  споруд  електрозв'язку  встановлюються
охоронні зони, а в разі необхідності утворюються просіки. Порядок
надання та використання земельних ділянок, установлення охоронних
зон і утворення просік визначається законодавством України.

   3. У разі припинення діяльності у сфері телекомунікацій осіб,
зазначених у частині першій цієї статті, припинення прав на
земельну ділянку здійснюється на підставах і в порядку, які
встановлені земельним законодавством України.

   4. Розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та
просік, що надаються особам, зазначеним у частині першій цієї
статті, визначаються відповідно до норм відведення земель для
цього виду діяльності та проектно-кошторисною  документацією,
затверджених в установленому порядку.

   5. У разі вилучення земельної ділянки або виникнення права
обмеженого користування чужою земельною  ділянкою  та  іншою
нерухомістю викупна ціна, а також плата за користування земельною
ділянкою та іншою нерухомістю встановлюються  відповідно  до
законодавства.

   6. Особи, які відповідно до цього Закону отримали ліцензію на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій,  мають  право
вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів
установлення сервітутів до категорії земель, визначених Земельним
кодексом  України  ( 2768-14 ), для прокладання під землею
телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень. Розмір
плати  (тарифи)  за  встановлення  земельного  сервітуту для
прокладання   під   землею  та/або  усунення  пошкоджень
телекомунікаційних  мереж для власників або землекористувачів
установлює Кабінет Міністрів України.

   [...]

Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]